Mở rộng kiến thức CN mã hóa và đánh dấu của bạn với chúng tôi

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin và câu chuyện thành công về cách bạn có thể Giữ mã hóa đơn giản để tập trung năng lượng và nỗ lực vào chiến lược phát triển doanh nghiệp của bạn. Sẽ có những hiểu biết từ khách hàng và các chuyên gia trong ngành về các thiết bị và công nghệ khác nhau có sẵn để đơn giản hóa các thách thức mã hóa và đánh dấu phức tạp của bạn.

Các giải pháp và ứng dụng được đề cập sẽ bao gồm:

  • Mã hóa gói chính
  • Mã hóa gói thứ cấp
  • Giải pháp mã hóa cầm tay
  • Thay thế máy in
  • Mã hóa vật liệu xốp
  • Mã hóa vật liệu không xốp

 

2020-01-16
0983791981